Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

Nieuws & Kennis

Wat is een privacy impact assessment (PIA)?

Een Privacy Impact Assessment (PIA), of in het Nederlands een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB), is een proces om de privacyrisico's te identificeren die gepaard gaan met de verwerking van persoonsgegevens en om maatregelen te nemen om deze risico's te minimaliseren of te beperken.

Een PIA is een verplicht instrument voor organisaties die persoonsgegevens verwerken waarbij de verwerking een hoog risico oplevert voor de privacy van betrokkenen. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een PIA kan echter ook nuttig zijn voor organisaties die niet verplicht zijn om er een uit te voeren, maar die wel persoonsgegevens verwerken en de privacy van betrokkenen serieus nemen.

Stappen

Een PIA omvat een aantal stappen, waaronder het bepalen van het doel en de reikwijdte van de verwerking, het identificeren van de privacyrisico's en het evalueren van de noodzaak en proportionaliteit van de verwerking. De resultaten van de PIA kunnen vervolgens worden gebruikt om de verwerking van persoonsgegevens aan te passen of te verbeteren, bijvoorbeeld door technische en organisatorische maatregelen te treffen om de privacyrisico's te beperken.

Resultaat

Het uitvoeren van een PIA kan helpen om te voldoen aan de privacywetgeving, het risico op inbreuken op de privacy te minimaliseren, het vertrouwen van betrokkenen te winnen en innovatie te stimuleren.

Auteur

Max Hess, Product Owner

Deel deze pagina